logo

www.abang-teedin.com

บริการรับขายฝากบ้าน ที่ดิน ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง

ให้คำแนะนำ การกู้ จำนอง บ้านและที่ดินจากธนาคารฟรี!! ปรึกษาด่วน!!! คุณณัฐวัฒน์ สนธิวงศ์ 096-6365625

เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาเบื้องต้น

  • โฉนดที่ดิน
  • บัตรประชาชน
  • ใบสัญญาขายฝาก ( ถ้ามีการแต่งตั้งตัวแทนหรือนายหน้า )
  • ทะเบียนบ้านตัวจริง
  • ถ้าเป็นคอนโดต้องมีใบปลอดหนี้
  • แผ่นระวาง
  • ใบประเมินราคาจากธนาคารหรือเอกชน ( ถ้ามี )
  • แผนที่ ที่ตั้งทรัพย์และสถานที่สำคัญที่มีใกล้ๆทรัพย์

logo

จะซื้อ-จะขาย

รับขายฝากจำนองบ้าน ที่ดิน และอสังหาอื่นๆ

ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง

ติดต่อ คุณณัฐวัฒน์ สนธิวงศ์

096-6365625 LINE ID: 0622025958

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อสอบถาม