รับมอบงานจากเจ้าของที่ดิน ให้ขายดินในเกาะพี พี มูลค่า 500 ล้านบาท