ส่งงานขายที่ดิน ทำบ้านจัดสรรค์ให้นายทุนหลัง มอ.หาดใหญ่ 45 ล้าน